THƯ CẢM ƠN CHƯƠNG TRÌNH “ĐÊM TRĂNG CHO EM – 2022”

Kính gửi: Các Tổ chức và Cá nhân đã ủng hộ cho chương trình “Đêm Trăng Cho Em – 2022” do nhóm VẦNG TRĂNG NHỎ tổ chức tại 02 điểm trường Bản Lũng Nà và điểm trường Bản Chang, thuộc trường Trường Tiểu học & Trường Mần non xã Thượng...