THƯ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “TẾT THIẾU NHI 01/06/2023” TẠI ĐIỂM TRƯỜNG CÁN CẤU 2 & ĐIỂM TRƯỜNG PÁO MÁO PHÌN, XÃ TẢ THÀNG, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023 Kính gửi: Những tấm lòng hảo tâm và các mạnh thường quân! Tiếp nối chương trình "Thắp sáng điểm trường" hàng năm, với mong muốn góp một phần nhỏ bé luôn là Cầu nối yêu thương của những tấm lòng hảo tâm...