Địa điểm tiếp nhận đồ quyên góp: Tại số nhà 11, ngách 34, ngõ 612 La Thành (Người liên hệ A Thắng: 0978 809 992)

Tài khoản nhận tiền quyên góp:

Nguyễn Thị Phương Anh: Số Tài khoản: 0021000274170 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội.

Nguyễn Thị Hoài Hương; Số Tài khoản: 0080106678007; Ngân hàng quân đội – MB Bank Phòng giao dịch Xuân Thủy – Chi nhánh Trần Duy Hưng.

Mọi đồ dùng và tiền quyên góp, mong các mạnh thường quân vui lòng cung cấp thông tin họ tên, địa chỉ email, số điện thoại để Nhóm báo cáo lại kết quả chương trình sau khi thực hiện.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhóm VẦNG TRĂNG NHỎ

https://www.facebook.com/NhomVangTrangNho
Cùng các thành viên trong Nhóm VẦNG TRĂNG NHỎ